Administrazio edo oharrarengatiko komisioa

Administrazio-komisioa zure kontuaren erabilpenari lotuta dago. Kopuru finkoa da egindako ohar bakoitzarengatik likidazio-prozesuan zehar, eskudiru-sartzeengatiko oharren desberdinak izanik, eta oro har, txeke eta komisioen zordunketen eta interes-ordainketen zordunketengatikoak izaten dira.