Colateral

Activo que se ofrece como garantía adicional, nun crédito ou emisión de bonos. Tendo en conta que supón unha redución do risco de crédito tamén diminúe o custo do financiamento, é dicir, os xuros ofrecidos ao investidor.