Coeficiente de liquidez

É a porcentaxe do activo dunha institución de investimento colectivo (IIC) que debe estar investido en liquidez para facer fronte aos reembolsos que poidan solicitar os partícipes. Está composto por unha conta de efectivo e as operacións de repo a un día.