Likidezia koefizientea

Inbertsio Kolektiboko Erakunde baten aktiboaren ehunekoa da eta horrek inbertituta egon behar du likidezian aurre egiteko partaideek eska ditzaketen diru-itzultzeei. Eskudiruko kontu batez eta egun baterako berrerosteko eragiketez osatuta dago.