Código de Olivencia

Código de bo goberno de carácter voluntario, dirixido principalmente ás sociedades españolas que cotizan nos mercados de valores.