Codi d'Olivencia

Codi de bon govern de caràcter voluntari, dirigit principalment a les societats espanyoles que cotitzen en els mercats de valors.