Cédula territorial

Título emitido exclusivamente por entidades de crédito, apoiados de forma global pola súa carteira de préstamos e créditos concedidos ás administracións públicas.