Cèdula territorial

Títol emès exclusivament per entitats de crèdit, garantit de forma global per la seva cartera de préstecs i crèdits concedits a les administracions públiques.