Cédula hipotecaria

Título hipotecario emitido exclusivamente por entidades de crédito, apoiados de forma global pola súa carteira de préstamos hipotecarios.