Casar operacións

Operación que se efectúa cando se reciben ordes de compra e venda referentes ao mesmo valor e prezo, de tal xeito que as demandas dun son satisfeitas coas ofertas doutros.