Casar operacions

Operació que s'efectua quan es reben ordres de compra i venda referents al mateix valor i preu, de tal manera que les demandes d'un són satisfetes amb les ofertes d'altres.