Capital nominal

Capital escriturado dunha empresa, que pode estar parcial ou totalmente desembolsado polos accionistas.