Capital nominal

Capital escripturat d'una empresa, que pot estar parcialment o totalment desemborsat pels accionistes.