Broker

Intermediario que só pode operar por conta dos seus clientes; a diferenza do dealer, non pode actuar por conta propia.