Broker

Intermediari que només pot operar a compte dels seus clients; a diferència del dealer, no pot actuar per compte propi.