Bonos lixo

Bonos emitidos cun alto xuro ou rendibilidade debido ao elevado risco ao que se encontran suxeitos. Xurdiron no mercado norteamericano para financiar a compra apancada de empresas e atraer investidores a proxectos de elevado risco.