Bons escombraries

Bons emesos amb un alt interès o rendibilitat a causa del risc elevat al qual es troben subjectes. Van sorgir en el mercat nord-americà per finançar la compra palanquejada d'empreses i atreure inversors en projectes d'un risc elevat.