Conxunto de accionistas

Denominación xenérica coa que se fai referencia ao conxunto de accións e accionistas dunha sociedade mercantil. Tamén se utiliza por veces para designar o réxime especial dunha determinada clase de accións.