Accionariat

Denominació genèrica amb la qual es fa referència al conjunt d'accions i accionistes d'una societat mercantil. També s'utilitza a vegades per designar el règim especial d'una determinada classe d'accions.