Acción con prima

Acción que se emite por un valor superior ao normal. A súa finalidade pode ser dobre:

  • Reforzar a capacidade patrimonial da sociedade.
  • Non diminuír o valor contable das accións tras unha ampliación de capital.