Akzioa primarekin

Ohikoa baino balio handiagoarengatik jaulkitzen den akzioa. Bikoitza izan daiteke bere helburua:

  • Sozietatearen ondare-gaitasuna indartzea.
  • Akzioen kontabilitate-balioa ez murriztea kapital-zabalkuntza baten ostean.