Acción ao portador

O titular xustifica a súa tenza pola posesión do título. Sistema de representación en títulos de carácter anónimo fronte á acción nominativa en que se designa o titular.