Com funciona?

 • T'expliquem com seria el finançament dels teus estudis amb un préstec de 9.000 € per retornar en cinc anys, amb un any de carència i disposició total a l'inici formalitzat el 31/12/2019 amb dia de pagament a final de mes:

  • Tipus d'interès: 3,95% TIN
  • TAE: 4,15%
  • Període de carència: 1 any.
  • Total interessos durant el període de carència: 356,46 €
  • Quotes d'interessos mensuals durant període d'un any: 30,19 € o 29,22 € depenent dels dies del mes*.
  • Període d'amortització: 4 anys
  • Quotes d'amortització mensuals constants: 48 quotes de 203,01 €
  • Import total carregat: 10.142,95 €

  Per al càlcul de la TAE s'han tingut en compte les despeses de correu: 0,70 € mensuals.

  Si s'ha d'obrir un compte corrent exclusivament per a la gestió d'aquest préstec, i si no es compleixen les condicions perquè aquest compte no tingui comissió de manteniment, aquesta comissió serà de 120 € anuals. Per tant, la TAE del préstec seria del 6,37% i el cost total de 10.742,95 €.

  *La quota d'interessos mensuals pot variar depenent dels dies del mes corresponent a la liquidació de la quota mensual.