Como funciona?

 • Explicámosche como sería o financiamento dos teus estudos cun préstamo de 9.000 € para devolver en 5 anos, con 1 ano de carencia e disposición total ao inicio, formalizado o día 31/12/2019 con día de pagamento fin de mes:

  • Tipo de xuro: 3,95 % TIN
  • TAE: 4,15%
  • Período de carencia: 1 ano.
  • Total de xuros durante o período de carencia: 356,46 €
  • Cotas de xuros mensuais durante período de 1 ano: 30,19 € ou 29,22 € dependendo dos días do mes*.
  • Período de amortización: 4 anos.
  • Cotas de amortización mensuais constantes: 48 cotas de 203,01 €
  • Importe total debido: 10.142,95 €

  Para o cálculo da TAE foron tidos en conta os gastos de correo: 0,70 € mensuais.

  En caso de ter que abrir unha conta corrente exclusivamente para a xestión deste préstamo, e se non se cumpren as condicións para que esa conta non teña comisión de mantemento, esta será de 120 € anuais. Polo tanto, a TAE do préstamo sería do 6,37 % e o custo total de 10.742,95 €.

  *A cota de xuros mensuais pode variar dependendo dos días do mes correspondente á liquidación da cota mensual.