Exemple complet de contractació d'un CFD sobre índexs

Exemple sobre índexs

 • Suposem que volem prendre una posició curta de 10 contractes en l'índex Alemanya 30, que negocia a 13.198,2/13.200 (spread 1,8). El marge que haurem de dipositar per a aquest CFD serà d'un 5%. Per tant, el marge que caldrà desemborsar serà el següent: 13.198,2 x 10 = 131.982 x 5% = 6.599 €.

  Una vegada venuts els 10 CFD a 13.198,2 €, obtindrem guanys o pèrdues en funció del moviment del preu en el mercat. Per exemple: 

  • Operació amb benefici:

  Si el preu de negociació de l'índex Alemanya 30 baixa a 13.148,2/13.150 i decidim tancar la nostra posició, el resultat serà el següent:

  (13.198,2 x 10) – (13.150 x 10) = 131.982 – 131.500 = 482 €, fet que suposa una rendibilitat del 7,3%.

  • Operació amb pèrdua:

  Si, per contra, el preu de negociació de l'índex Alemanya 30 puja a 13.218,2/13.220, el resultat serà el següent:

  (13.198,2 x 10) – (13.220 x 10) = 131.982 – 132.200 = -218 EUR, fet que suposa una rendibilitat del -3,30%.

  • Cost de finançament nocturn

  Si en qualsevol dels dos exemples anteriors mantenim la posició oberta una vegada que el mercat hagi tancat, haurem d'afegir als nostres costos el cost de finançament nocturn. Aquest cost es calcula de la següent manera:

  Posició curta: Nocional x (2,5% - tipus de referència%) / 365

  El tipus de referència en aquest cas és EURÍBOR 1M.

  Apliquem la fórmula per a la presa de posicions curtes: 131.982 x [2,5%-(- 0,54%)] / 365 = 10,99 € / dia.

Resum de costos de l'operació

Nocional de l'operació

10 x 13.198,2 = 131.982 EUR 

Marge 5%

6.599 €

Spread

1,8

EURIBOR 1M

-0,54%

Cost d'entrada
10x1,8 = 18 / 2 = 9 €

Comissió de compra

0
Cost de finançament nocturn*
131918 x [2,5% - (-0,54%)]/365= 10,99 € 
Cost de sortida
10x1,8 = 18 / 2 = 9 €
Comissió de venda
0
Costos totals
28,99 € (representa un 0,02% de la inversió inicial)
*Només en cas de mantenir la posició d'un dia per l'altre

BBVA Trader CFD