Exemplo completo de contratación dun CFD sobre índices

Exemplo sobre índices

 • Supoñamos que queremos tomar unha posición curta de 10 contratos no índice Alemaña 30 que negocia a 13.198,2 / 13.200 (Spread 1,8). A marxe que teremos que depositar para este CFD será dun 5 %. Polo tanto, a marxe que haberá que desembolsar será a seguinte: 13.198,2 x 10 = 131.982 x 5 % = 6.599 €.

  Unha vez vendidos os 10 CFD a 13.198,2 €, obteremos ganancias ou perdas en función do movemento do prezo no mercado. Por exemplo: 

  • Operación con beneficio:

  Se o prezo de negociación do índice Alemaña 30 baixa a 13.148,2 / 13.150 e decidimos pechar a nosa posición, o resultado será o seguinte:

  (13.198,2 x 10) – (13.150 x 10) = 131.982 – 131.500 = 482 €, o que supón unha rendibilidade do 7,3 %.

  • Operación con perda:

  Se, polo contrario, o prezo de negociación do índice Alemaña 30 sobe a 13.218,2 / 13.220, o resultado será o seguinte:

  (13.198,2 x 10) – (13.220 x 10) = 131.982 – 132.200 = -218 EUR, o que supón unha rendibilidade do -3,30 %.

  • Custo de financiamento nocturno

  Se en calquera dos dous exemplos anteriores mantemos a posición aberta así que o mercado peche, teremos que engadir aos nosos custos o custo de financiamento nocturno. Este custo calcúlase da seguinte maneira:

  Posición curta: Nocional x (2,5 % - Tipo de referencia%) / 365

  O tipo de referencia neste caso é o euríbor 1M.

  Aplicamos a fórmula para a toma de posicións curtas: 131.982 x [2,5 % - (-0,54 %)] / 365 = 10,99 € / día.

Resumo de custos da operación

Nocional da operación

10 x 13.198,2 = 131.982 EUR 

Marxe 5 %

6.599 €

Spread

1,8

Euríbor 1M

-0,54%

Custo de entrada
10 x 1,8 = 18 / 2 = 9 €

Comisión de compra

0
Custo de financiamento nocturno*
131.982 x [2,5 % - (-0,54%)] / 365= 10,99 € 
Custo de saída
10 x 1,8 = 18 / 2 = 9 €
Comisión de venda
0
Custos totais
28,99 € (representa un 0,02 % do investimento inicial)
* Só en caso de manter a posición dun día para outro

BBVA Trader CFD