Què és el copagament d'una assegurança mèdica

Repassarem quins són els avantatges del copagament i quan en podem gaudir
D'entrada, el concepte de ‘copagament’ pot sonar com un inconvenient o despesa afegida que hauríem d'evitar. Tanmateix, són cada vegada més els clients d'assegurances mèdiques que decideixen contractar una pòlissa que inclogui copagament, ja que, en realitat, pot arribar a suposar un important estalvi en la factura final dels serveis sanitaris que necessitem durant l'any. Com és possible?
Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

El copagament no és més que abonar una petita quantitat de diners cada vegada que utilitzem els serveis de la nostra assegurança mèdica i depèn del tipus de ‘visita’ que fem al metge. Aquelles que suposin més complicació o que requereixin l'ús de més recursos de la clínica o hospital seran més cares. Per tant, al cost de la nostra prima caldria afegir-hi, també, les possibles despeses en concepte de copagament.

Com a contraprestació a aquesta despesa addicional, les assegurances mèdiques que tenen copagament ofereixen unes pòlisses més econòmiques que les assegurances que no l'inclouen. És a dir, encara que el copagament pugui representar un cost afegit en moments puntuals en què requerim els serveis de la nostra assegurança mèdica, a la llarga pot compensar econòmicament, ja que tindrem una prima més barata. Però vegem de què depèn que ens resulti interessant o no contractar una assegurança amb aquestes característiques.

Quan et convé una assegurança mèdica amb copagament

El copagament només s'activa quan acudim al metge, per la qual cosa, en principi, els clients que facin poc ús de la seva assegurança sanitària representen el perfil més adequat d'usuari que es pot beneficiar del copagament.

A més, si les visites al metge que fem són mínimes i estan dins la ‘rutina’, el cost del copagament sol ser molt reduït i compensa amb escreix el pagament mensual o anual d'una prima sanitària més barata que una que no inclogui copagament.

D'aquesta manera, a l'hora de contractar una assegurança mèdica hauríem de sospesar l'ús que farem dels serveis que ens ofereixen i si ens compensa pagar una prima més elevada per ‘curar-nos en salut’ o volem reduir el cost de la nostra assegurança i tenim clar que només acudirem al metge quan realment ho necessitem.

Naturalment, el fet que una pòlissa tingui copagament no influeix en la cartera de serveis a què tenim accés; només en modifica el cost per accedir-hi.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

L'inconvenient del copagament

La nostra salut és una cosa que podem controlar fins a un cert punt. Però ningú no ens garanteix que, per molt sans que haguem estat fins al moment, no vindrà un període en què haguem de fer ús de la nostra assegurança mèdica de manera més habitual.

I si tenim copagament, aquestes visites continuades poden acabar per incrementar el cost de la prima i ‘menjar-se’ l'estalvi que havíem aconseguit en accedir a una pòlissa mèdica més barata.

A l'hora d'escollir assegurança mèdica, hem de tenir molt clar què és el que en necessitarem i intentar calcular si ens compensa o no optar pel copagament. Les assegurances amb primes més barates són també les que tenen uns costos de copagament més grans, i viceversa. Així doncs, és tan important la cartera de serveis a què optarem com el cost associat al seu ús.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.