Quins requisits s'han de complir per accedir a la jubilació?

Coneix les condicions per gaudir de la pensió contributiva de jubilació.

Quan la vida laboral arriba a la seva fi és el moment de recollir els rèdits obtinguts per gaudir d'una nova etapa. Aquest és l'objectiu de la pensió de jubilació, un dret al qual poden accedir totes les persones que hagin estat afiliades a la Seguretat Social, sempre que compleixin una sèrie de requisits. És fonamental conèixer amb exactitud les claus de la legislació, atès que la possibilitat de gaudir d'una pensió i la quantia d'aquesta dependrà d'això. Descobreix els requisits per accedir a la jubilació i planifica-la amb temps per obtenir els màxims avantatges i garantir el teu futur. Les condicions que, com a norma general, s'han de complir per poder sol·licitar la jubilació són les següents:

 • Edat: un concepte, sens dubte, fonamental, ja que cal tenir l'edat estipulada en el moment de la sol·licitud per tenir dret a accedir a la jubilació. L'edat legal de jubilació està augmentant de manera progressiva des de 2013, quan es requerien 65 anys, fins a quedar fixada en 67 anys a partir de 2027. No obstant això, és possible continuar jubilant-se als 65 anys sense penalització si s'acredita un període mínim de cotització, que a partir del 2027 serà de 38 anys i 6 mesos. El 2018 s'exigeix una edat de 65 anys i 6 mesos (65 anys per als qui hagin cotitzat almenys 36 anys i 6 mesos).
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions
 • Període mínim de cotització: s'ha d'haver cotitzat durant un mínim de 15 anys i, almenys dos, han de pertànyer als 15 anys immediatament anteriors al moment de la jubilació. A més, el nombre d'anys cotitzats determinarà la quantia de la pensió, que assolirà el 100% quan s'hagin cotitzat almenys 35 anys i mig (37 anys a partir del 2027).
 • Fet causant: es pot denominar com la situació o circumstància que dona dret a la jubilació. Seria el dia en què es produeix el cessament de l'activitat laboral per a aquells treballadors en alta a la Seguretat Social; i el dia de la presentació de la sol·licitud, en les situacions de no alta i en les situacions assimilades d'alta, excepte en cas d'excedència forçosa (el dia del cessament en el càrrec que va donar origen a l'assimilació) o trasllat fora del territori nacional (el dia del cessament a la feina per compte d'altri).

Situacions que fan possible la jubilació

Generalment, s'accedeix a la jubilació amb el cessament de l'activitat laboral quan s'han complert els requisits anteriorment indicats. Tanmateix, no sempre és així, ja que hi ha altres tipus de situacions i circumstàncies que poden desembocar en la jubilació.

En la denominada jubilació anticipada derivada del cessament no voluntari a la feina, el treballador hi accedeix com a conseqüència d'un acomiadament que es produeix poc abans d'assolir l'edat requerida, encara que la quantia de la pensió es veu minvada per l'aplicació de coeficients reductors. Aquesta modalitat permet anticipar l'edat de jubilació fins a un màxim de 4 anys.

Un altre dels supòsits és la jubilació anticipada per voluntat del treballador. En aquest cas, el cessament a la feina no ve com a conseqüència de cap acomiadament, sinó que és el mateix treballador qui, de forma voluntària, ho decideix. Per fer-ho, l'edat ha de ser, com a màxim, inferior en dos anys a l'edat legal exigida per al moment de la jubilació i ha d'haver-hi una cotització efectiva d'almenys 35 anys. En aquesta modalitat, també s'apliquen coeficients reductors en el càlcul de la pensió. Així mateix, els treballadors que fan activitats tòxiques o insalubres i les persones amb discapacitat igual o superior al 45% o al 65% poden accedir a bonificacions d'edat i jubilar-se anticipadament sense veure penalitzada la pensió.

Dins de totes les opcions disponibles, també és possible acollir-se a la jubilació parcial, que permet reduir la jornada de treball i cobrar, alhora, una part de la pensió. Hi ha dues variants:

 • Sense contracte de relleu: si el treballador ha assolit l'edat estipulada de jubilació, es pot beneficiar d'aquest dret sense necessitat de formalitzar un contracte de relleu i sense importar si es troba contractat a jornada parcial o completa. La jornada laboral es pot reduir entre un 25% i un 50% i cal haver cotitzat durant almenys 15 anys, dos dels quals han d'estar inclosos en els 15 anys previs a la sol·licitud de jubilació.
 • Amb contracte de relleu: un altre treballador substitueix la persona que decideix jubilar-se, però en aquest cas la jornada laboral pot arribar a reduir-se fins al 75%. Cal haver cotitzat durant 33 anys (25 si hi ha una discapacitat del 33% o superior) i estar contractat a jornada completa. Pel que fa al requisit d'edat, s'aplica de forma gradual des de 2013 fins al 2027 en funció dels períodes cotitzats, llevat dels mutualistes, que poden optar a aquest tipus de jubilació quan compleixen 60 anys. Així mateix, s'han d'acreditar almenys 6 anys d'antiguitat a l'empresa.

A més, una altra possibilitat és la denominada jubilació flexible, que permet compatibilitzar la pròpia jubilació amb feines a temps parcial mentre es continua gaudint de la pensió. La quantia de la pensió que es percep depèn del nombre d'hores que es treballi. Per exemple, si la jornada laboral és de 4 hores (mitja jornada), es percep el 50% de la pensió. La principal diferència amb la jubilació parcial és que, en aquest cas, només s'hi pot accedir si ja es té la condició de jubilat, però no anticipadament, i ja s'està cobrant la pensió de jubilació corresponent de la Seguretat Social.

Finalment, hi ha la figura de la jubilació activa, que permet compatibilitzar el 50% de la pensió de jubilació amb una activitat per compte propi o d'altri sense límit d'horari o ingressos. Requereix haver accedit prèviament a la jubilació en edat ordinària i havent assolit el 100% de la base reguladora.

El càlcul de la pensió

A l'hora de calcular la pensió obtinguda amb la jubilació, es tenen en compte les bases de cotització i els anys cotitzats. La base reguladora és la mitjana de les bases de cotització durant un període de temps determinat (actualitzades via IPC llevat de les 24 més properes al fet causant) i serà decisiva per establir el valor de la pensió. El període de temps utilitzat per calcular la base reguladora continuarà augmentant gradualment des dels 20 anys vigents el 2018 fins als 25 el 2022. Són els anys cotitzats els que decideixen quin percentatge de la base reguladora podrem assolir. Amb 15 anys cotitzats s'obté el 50% de la base reguladora, mentre que la xifra va augmentant de manera progressiva fins a assolir el 100% si s'han cotitzat, almenys, 35 anys i mig. D'acord amb la normativa vigent, en el futur caldrà cotitzar durant més temps per assolir aquest 100%, ja que es produirà un increment progressiu cada any fins a requerir-se, almenys, 37 anys cotitzats el 2027.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim
Considerant tots els factors indicats, és essencial planejar la jubilació amb temps per determinar quin nivell de vida ens oferirà la pensió pública i quant hem d'estalviar per dur aquest nivell de vida al punt que desitgem. Un pla de pensions pot esdevenir el complement ideal per a la jubilació, atès que els beneficis generats ens ajudaran a gaudir de més poder adquisitiu quan finalitzi la nostra vida laboral. BBVA ofereix un gran nombre de plans de pensions per a tota mena d'inversors. Entra a bbva.es i comença a assegurar el teu futur.
Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?