Requisits de la jubilació anticipada

Tot el que necessites saber per jubilar-te abans de temps.
Estàs a prop de l'edat requerida per jubilar-te? Són molts els treballadors que volen jubilar-se de manera anticipada però desconeixen els requisits que han de complir per fer-ho. Hi ha molts factors que s'han de tenir en compte a l'hora d'iniciar aquest procés. En aquest article es recullen totes les modalitats de jubilació anticipada, així com els requisits necessaris per poder sol·licitar-la.

Què és la jubilació anticipada?

La jubilació anticipada és una modalitat de jubilació que permet a certs treballadors que compleixen els requisits exigits per la normativa accedir a la jubilació abans de l'edat ordinària que els correspon. Però atenció! Cada any s'ha de comprovar quina és l'edat fixada, ja que es va incrementant de manera gradual any rere any. El 2027, l'edat ordinària de jubilació serà de 67 anys, llevat de per a aquells que hagin cotitzat almenys 38 anys i 6 mesos, als quals se'ls aplicarà una edat ordinària de 65 anys.

Hi ha diversos tipus de jubilació anticipada i, en conseqüència, diferents requisits segons la modalitat a la qual s'aculli el sol·licitant. Són la jubilació anticipada per cessament involuntari i la jubilació anticipada per cessament voluntari. Tots els elements relacionats amb la jubilació els regula la Llei 27/2011 d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. Els nous requisits per jubilar-se van entrar en vigor el 2013, any en el qual es van publicar al Butlletí Oficial de l'Estat. A continuació, apareixen resumits els tipus de jubilació esmentats i els requisits exigits en cada cas.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Jubilació anticipada per cessament involuntari

És el resultat de l'acomiadament del treballador, el qual és expulsat de manera prematura del mercat de treball per causes objectives de reestructuració empresarial. Els requisits en aquest cas per anticipar-se 4 anys a l'edat de jubilació establerta són els següents:

Estar donat d'alta o en situació assimilada a l'alta a la Seguretat Social en la data d'accés a la jubilació.

 • Haver cotitzat almenys 33 anys, als quals es podrà computar el servei militar o un altre tipus de prestació social amb el límit d'un any.
 • Que el contracte de treball d'aquesta persona s'hagi extingit per alguna de les causes establertes a l'article 6 del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març.
 • Estar o haver estat inscrit com a demandant d'ocupació durant un període mínim de sis mesos, immediatament anteriors a la data de sol·licitud de jubilació.

És important tenir en compte que els autònoms no poden acollir-se a aquesta modalitat de jubilació anticipada.

Jubilació anticipada per cessament voluntari

És aquella a la qual s'acull el treballador per voluntat pròpia, sense ser resultat d'un acomiadament o un altre cessament forçós. En aquest cas, l'interessat pot avançar-se 2 anys a l'edat de jubilació legal si compleix els requisits següents:

 • Estar donat d'alta o en situació assimilada a l'alta a la Seguretat Social en la data d'accés a la jubilació.
 • Haver cotitzat almenys 35 anys, als quals es podrà computar el servei militar o un altre tipus de prestació social amb el límit d'un any.
 • Que l'import resultant de la pensió no sigui inferior a la pensió mínima que per la seva situació familiar correspondria al treballador al compliment de l'edat ordinària.

A aquesta modalitat de jubilació anticipada poden acollir-se tant treballadors per compte d'altri com treballadors per compte propi. Hi ha altres casos especials que permeten a certs treballadors avançar-se a l'edat legal de jubilació:

 • Les persones que tinguessin condició de mutualista fins a l'1 de gener de 1967 podran accedir a la jubilació a partir dels 60 anys. Dins d'aquest cas s'inclouen altres grups:
 • Els treballadors de RENFE, si formaven part de l'empresa abans del 14 de juliol de 1967.
 • Els treballadors de FEVE, de les companyies concessionàries de ferrocarrils d'ús públic i de "Ferrocarriles Vascos, S.A.", que hagin ingressat en aquestes empreses abans del 19 de desembre de 1969.
 • Els treballadors compresos en el camp d'aplicació del Règim Especial de la Mineria del Carbó fins al dia 1 de febrer de 1969 i que cotitzessin en alguna de les mutualitats laborals del carbó fins al 31 de gener de 1969.
 • Els treballadors compresos en el camp d'aplicació del Règim Especial dels Treballadors del Mar fins al dia 1 d'agost de 1970.
 • Les persones que hagin estat acomiadades abans de l'1 d'abril de 2013 i no s'hagin tornat a donar d'alta a la Seguretat Social poden acollir-se al sistema vigent fins al 31 desembre de 2018, que els permet jubilar-se als 61 anys.

Si l'interessat s'acaba decantant per la jubilació anticipada, també ha de tenir en compte les retallades que patirà la seva pensió durant tota la seva jubilació. La reducció es calcula tenint en compte el temps que s'anticipi la jubilació sobre l'edat ordinària establerta per llei i els anys cotitzats per aquesta persona. També dependrà de la modalitat de jubilació anticipada a la qual s'acullin.

En conseqüència, la jubilació anticipada només és convenient per a aquelles persones que, en fer els càlculs dels diners que percebran amb la seva pensió, en tinguin suficients per cobrir les seves despeses i necessitats, hagin cotitzat tots els anys requerits o estiguin a punt de percebre la pensió màxima que estableix la llei.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Com calcular la pensió que correspon per jubilació anticipada

La quantia de la pensió a percebre es pot calcular aplicant el coeficient reductor que correspongui. Aquesta quantia es reduirà en funció de cada trimestre o fracció de trimestre que li falti al treballador per complir l'edat legal de jubilació i del període de cotització que s'acrediti.

 • D'aquesta manera, si s'han cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos el coeficient reductor aplicat serà del 2%;
 • Si és igual o superior a 38 anys i 6 mesos però inferior a 41 anys i 6 mesos, de l'1,875%;
 • Si s'han cotitzat entre 41 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos, serà de l'1,75%;
 • Quan s'hagin cotitzat més de 44 anys i 6 mesos, serà de l'1,625%.

A més, una vegada aplicats els coeficients reductors esmentats, l'import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantia que resulti de reduir el límit màxim de pensió un 0,50 per 100 per cada trimestre o fracció de trimestre d'anticipació.

A BBVA.es pots trobar molta més informació sobre la jubilació anticipada i tots els factors que has de valorar a l'hora de prendre aquesta decisió. A més, hi ha nombrosos plans de pensions que poden ajudar-te a rendibilitzar al màxim els teus diners, independentment de si t'has de jubilar o ja estàs jubilat. També tens a la teva disposició

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de PENSIONS:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?