Plans de pensions garantits: com funcionen

Permeten recuperar el 100% dels diners invertits en el moment del rescat, complint unes condicions

Dins les diferents opcions que hi ha a l'hora de triar un pla de pensions n'hi ha una que està especialment indicada per a perfils conservadors, és a dir, clients que vulguin un risc mínim per als seus estalvis: són els plans de pensions garantits. Aquest producte funciona de manera semblant a la resta de plans de pensions, però té una diferència important, el titular del pla té garantit recuperar el 100% dels seus diners invertits en el moment del rescat, sempre que es mantingui el pla fins al venciment. En cas de rescat anticipat, no s'aplica la garantia i el rescat es fa a valor de mercat de la data de rescat.

A més, el partícip pot obtenir una rendibilitat sobre aquest capital aportat, que pot ser fixa o variable, depenent del tipus de pla de pensions garantit de què es tracti.

Aquesta garantia de recuperar tota la inversió aportada no existeix en altres tipus de plans, i va acompanyada d'una sèrie de característiques i particularitats que a continuació desgranem.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

La garantia que ofereixen aquests plans de pensions garantits parteix de la mateixa entitat bancària que els comercialitza. En cas que el pla contractat pel titular no assoleixi la rendibilitat estipulada, serà la mateixa entitat la que li abonarà el capital necessari fins a recuperar la totalitat dels diners aportats pel client.

Tanmateix, perquè la garantia sobre el pla de pensions garantit sigui aplicable, es requereix que el client hi mantingui la seva posició, almenys, fins al moment del venciment del pla de pensions. Si el titular decideix mobilitzar o traspassar el seu pla de pensions a una altra entitat bancària, perd automàticament aquesta garantia o protecció de la seva inversió.

De la mateixa forma, els plans de pensions garantits tampoc no asseguren la recuperació del 100% del capital invertit si es cancel·la el pla de pensions a causa d'una de les contingències establertes per la llei:

 • Invalidesa del titular.
 • Dependència o gran dependència.
 • Malaltia greu.
 • Mort.
 • Desocupació de llarga durada.
 • Situació de desnonament de l'habitatge habitual.

Si alguna d'aquestes contingències té lloc, el titular del pla de pensions garantit tindrà dret a recuperar els seus diners invertits així com la possible renda que aquest hagi pogut generar fins al moment, encara que en aquest supòsit es poden produir pèrdues ja que no s'aplica la garantia i el rescat es produeix al valor liquidatiu de la data sol·licitada.

Aportacions i tributació del pla de pensions garantit

A diferència de la resta de plans de pensions, en els garantits es fa una única aportació en el moment de la contractació, que estarà delimitada a unes dates concretes.

Per part seva, aquests plans garantits tributen igualment que els altres, encara que hi ha una excepció: si en el moment del venciment del pla aquest no ha aconseguit la rendibilitat que s'havia garantit i és el banc el que ens abona la diferència, aquests diners no tributaran com rendes del treball sinó com rendiment del capital mobiliari, amb les seves retencions corresponents.

Modalitats del pla de pensions garantit

Es poden trobar dos tipus de plans de pensions garantits en funció dels productes financers en què aquest inverteixi:

 • De renda fixa: aquests plans de pensions inverteixen en actius de renda fixa com bons i lletres del tresor, per la qual cosa la rendibilitat corre menys risc que en un altre tipus de productes, però també sol ser inferior.
 • De renda variable: aquests plans de pensions inverteixen en instruments de renda variable com les accions d'empreses que cotitzen a la borsa de valors. En aquest tipus de plans de pensions garantits el possible benefici és superior que en els de renda fixa, encara que la inversió també assumeix un risc més elevat. 

Rescat del pla de pensions garantit

Igual que a la resta de plans de pensions, els garantits ofereixen la possibilitat de recuperar els diners de tres formes diferents:

 • En forma de capital: es rep un únic pagament en el moment del venciment del pla de pensions.
 • En forma de renda: es rep una renda mensual durant el nombre de mesos que s'hagi acordat amb l'entitat bancària, fins que es recuperi la totalitat dels diners garantits pel pla.
 • En forma mixta: en el moment del venciment del pla de pensions es recupera una quantitat determinada de capital per rebre posteriorment una renda de manera periòdica.
 • En forma flexible: en què el beneficiari decideix lliurement les dates i les quanties dels cobraments, sense una periodicitat determinada.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Comissions i despeses

Hi ha dos tipus de comissions associades als plans de pensions, ja siguin garantits o no:

 • La comissió de gestió, que per llei té un màxim de l'1,5% anual del valor dels comptes de posició. Opcionalment, el límit indicat es podrà substituir per l'1,2% anual del valor dels comptes de posició més el 9% del compte de resultats.
 • La comissió de dipòsit, amb un límit legal del 0,25% anual del valor dels comptes de posició.

De manera addicional i depenent de l'entitat gestora, els plans de pensions garantits poden tenir comissions de subscripció i reemborsament, que quedaran en qualsevol cas detallades en el reglament i la fitxa comercial.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?