Jubilació per malaltia

No hi ha com a tal una jubilació per malaltia, però sí que hi ha diverses alternatives si no pots seguir treballant
Una malaltia que incapaciti per seguir fent l'activitat laboral pot aparèixer en qualsevol moment. És possible que hi hagi malalties prèvies que derivin en una malaltia o que aquestes siguin conseqüència d'un accident. Hi ha certes prestacions i avantatges en l'accés a la jubilació de treballadors en situacions d'incapacitat o que acrediten certes discapacitats, per bé que els règims de la Seguretat Social no tenen en compte la jubilació per malaltia com a tal.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Malgrat que aquest supòsit no estigui tipificat dins els tipus de jubilació, una persona que estigui impedida per continuar treballant pot optar a una sèrie de pensions alternatives. Aquestes són, bàsicament, la jubilació anticipada de treballadors amb una discapacitat igual o superior al 45% o al 65%. A més d'aquests dos tipus de jubilació, és possible que una persona estigui físicament o psíquicament impedida, però per motius d'edat i de període de cotització, no pugui optar a cap d'aquestes alternatives. Si això passa, podria deixar de treballar i acollir-se a algun dels quatre tipus de pensió d'incapacitat permanent: parcial, total, absoluta i gran invalidesa sempre que es determini, segons criteri mèdic, que les capacitats per treballar estan minvades.

Com que no hi ha, com diem, una jubilació per malaltia, és important conèixer totes les pensions tipificades a la Seguretat Social que serveixen d'alternativa. En aquest article t'expliquem els requisits i les normes bàsiques per accedir a cadascuna d'elles.

Jubilació anticipada de treballadors amb una discapacitat igual o superior al 45%

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social estableix que es podran acollir a la pensió de jubilació anticipada els treballadors amb una discapacitat igual o superior al 45%. Per fer-ho, hauran d'estar donats d'alta o amb una situació assimilada a la d'alta a la Seguretat Social i haver tingut durant la seva vida laboral un grau de discapacitat d'aquest percentatge.

A més dels dos requisits anteriors, serà necessari que les persones que vulguin accedir a aquesta pensió hagin cotitzat un període mínim de 15 anys en alguna de les condicions de discapacitat que es descriuen posteriorment. A més d'aquests anys, 2 d'ells han d'estar compresos dins els 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a acollir-se a aquesta prestació.

Quan es tracta d'un cas de jubilació per discapacitat igual o superior al 45%, cal tenir sempre present que, independentment del temps cotitzat, el beneficiari haurà de tenir com a mínim 56 anys. És a dir, si una persona compleix els requisits d'estar donat d'alta a la Seguretat Social i ha cotitzat durant més de 15 anys, però té 54 anys, no podrà acollir-se a aquesta prestació. En aquest cas hauria d'estudiar una altra de les alternatives existents.

Aquesta jubilació anticipada està regulada a l'RD 1851/2009 i només una sèrie de malalties que de forma apreciable i generalitzada generen una disminució de l'esperança de vida permeten l'accés anticipat a la jubilació. Són les següents:

 • Discapacitat intel·lectual.
 • Paràlisi cerebral.
 • Anomalies genètiques: Síndrome de Down, Síndrome de Prader Willi, Síndrome de X fràgil, Osteogènesi imperfecta, Acondroplàsia, Fibrosi Quística i Malaltia de Wilson.
 • Trastorns de l'espectre autista.
 • Anomalies congènites secundàries a talidomida.
 • Seqüeles de polio.
 • Dany cerebral adquirit: Traumatisme cranioencefàlic i seqüeles de tumors del SNC, infeccions o intoxicacions.
 • Malaltia mental: Esquizofrènia i trastorn bipolar.
 • Malaltia neurològica: Esclerosi lateral amiotròfica, esclerosi múltiple, leucodistròfies, síndrome de Tourette i lesió medul·lar traumàtica.

Una vegada que la persona interessada a rebre la prestació la sol·liciti i es comprovi que compleix els requisits especificats, es procedirà a calcular la quantia de la pensió que li correspon. Per fer-ho, per determinar el percentatge de la base reguladora corresponent, es computarà com a cotitzat el període de temps en què resulti reduïda l'edat de jubilació.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Jubilació anticipada de treballadors amb una discapacitat igual o superior al 65%

Aquesta modalitat de jubilació anticipada està regulada a l'RD 1539/2003 i es refereix a treballadors que acreditin qualsevol discapacitat en grau igual o superior al 65%. S'exigirà un període mínim de cotització de 15 anys i permetrà anticipar la jubilació, mai abans dels 52 anys, en les següents proporcions:

 • Discapacitat igual o superior al 65 %: es podrà anticipar la jubilació 0,25 anys per cada any cotitzat en aquestes condicions de discapacitat.
 • Discapacitat igual o superior al 65% i acreditació de la necessitat d'una persona addicional per fer els actes essencials de la vida diària: es podrà anticipar la jubilació 0,5 anys per cada any cotitzat en aquestes condicions de discapacitat.

Igual que en l'anterior modalitat, per determinar el percentatge de la base reguladora corresponent, es computarà com a cotitzat el període de temps en què resulti reduïda l'edat de jubilació.

Pensions d'incapacitat permanent

Si una persona no compleix els requisits per accedir a la jubilació anticipada per discapacitat igual o superior al 45% o al 65%, llavors pot sol·licitar, si acredita els requisits, l'inici del procediment de reconeixement d'una incapacitat permanent, que pot ser de diferents graus:

 • Incapacitat permanent parcial: disminució igual o superior al 33% en el rendiment de l'activitat professional.
 • Incapacitat permanent total: incapacita l'afectat per exercir la seva activitat professional habitual, però no per a l'exercici d'una altra professió diferent.
 • Incapacitat permanent absoluta: inhabilita l'afectat per a qualsevol tipus d'activitat professional.
 • Incapacitat permanent de gran invalidesa: l'afectat no només no pot desenvolupar cap feina, sinó que necessita l'ajuda d'una altra persona per desenvolupar els actes essencials de la seva vida diària.

Cadascuna d'aquestes situacions permetria accedir a una pensió de caràcter vitalici però que en alguns casos pot ser revisable. En funció del grau d'incapacitat i de l'origen d'aquesta, la pensió es calcula de forma diferent i és més o menys generosa en l'import.

La salut és un àmbit fonamental de la nostra vida, però també molt delicat. Una malaltia que ens inhabiliti per desenvolupar la nostra activitat professional, per tant, és una cosa que sempre hauríem de tenir al cap per poder fer-li front en cas que sobrevingui i que no suposi un greu perjudici econòmic. BBVA compta amb un ampli catàleg de plans de pensions que cobreixen tots els rangs d'edat i perfils d'inversor, assegurant que, si et veus forçat a una jubilació per malaltia, puguis mantenir el teu nivell de vida complementant la pensió que et correspongui. Entra ja a BBVA.es per informar-te i contractar un Pla de pensions BBVA en pocs minuts des del teu ordinador.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?