Com i quan poden accedir a la jubilació els discapacitats

T'expliquem tot el que et cal saber sobre aquest tipus de jubilació
Desafortunadament, les persones que pateixen alguna discapacitat ho tenen més difícil a l'hora d'accedir al mercat laboral i, per tant, és complicat per a ells cotitzar els anys necessaris per aconseguir una pensió pública digna. Per aquest motiu, el sistema els dona certes facilitats per poder-ho aconseguir.

Què passa si em jubilo anticipadament?

Per començar, us direm que les persones discapacitades a Espanya es poden jubilar anticipadament, encara que aquest dret depèn del grau de discapacitat acreditada:

 • Discapacitat igual o superior al 65 %: La jubilació de discapacitats de més del 65 % es regula pel RD 1539/2003; els treballadors per compte d'altri inclosos en el Règim General i alguns règims especials que facin una activitat retribuïda i durant aquesta acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %. tenen dret a una reducció en l'edat de jubilació en un període equivalent al que resulti de multiplicar per 0,25 el temps efectivament treballat. Caldrà multiplicar-lo per 0,50 en els casos en què el treballador, a més, acrediti la necessitat d'una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida ordinària. Ho veureu millor amb un exemple: si un treballador amb aquesta discapacitat ha treballat durant 10 anys, l'edat ordinària de jubilació es rebaixarà en 2,5 anys (64,5 anys), i si, a més, és dependent d'una altra persona, l'edat es rebaixarà en 5 anys (62 anys).
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions
 • Discapacitat igual o superior al 45 %: per a aquelles persones amb una discapacitat entre el 45 % i el 65 % (la jubilació de discapacitats entre el 45 % i el 65 % es regula pel RD 1851/2009) també hi ha una reducció de l'edat ordinària de jubilació. Aquest cas s'aplica, a diferència de l'anterior, tant als treballadors per compte d'altri com als autònoms que acreditin estar en situació d'alta o en situació assimilada a la d'alta en la data de la jubilació, que durant la seva vida laboral hagin treballat un temps efectiu d'almenys 15 anys i que es vegin afectats per certes discapacitats. En aquest cas, l'edat mínima de jubilació s'estableix en 56 anys. El període de temps en què es redueixi l'edat de jubilació del treballador es computarà com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l'import de la pensió de jubilació.

D'altra banda, l'abril del 2013 es va aprovar una norma que facilita l'accés de discapacitats a les pensions contributives. Aquells que, a causa de dificultats d'inserció laboral, no han pogut completar el període de cotització mínim necessari per tenir dret a una pensió d'aquest tipus (15 anys), podran cotitzar a la Seguretat Social pagant una quota mensual de 190 € i sense haver de treballar, de manera que aquest temps se sumi al treballat per arribar al mínim necessari per cobrar pensió. Aquesta mesura té com a objectiu que aquestes persones cobreixin o completin les seves carreres de cotització i puguin accedir a prestacions de jubilació contributives (superiors, en general, a les no contributives, les quals, a més, exigeixen una discapacitat superior al 65 % i escassetat de recursos, viduïtat o orfandat).

A més, qualsevol persona major d'edat que no hagi complert l'edat mínima per a la jubilació ordinària, resident a Espanya, que tingui reconeguda una discapacitat amb dificultats especials d'inserció laboral (és a dir, paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual igual o superior al 33 % o física o sensorial igual o superior al 65 %) i que estigui inscrita en els serveis públics d'ocupació com a aturada (mínim des de fa sis mesos), podrà acollir-se al conveni especial per a les persones amb discapacitat que tinguin dificultats especials d'inserció laboral.
Bàner Central Pla de Pensions Bàner Central Pla de Pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Així mateix, hi ha prestacions familiars addicionals per a les famílies dels discapacitats:

 • Amb fills o persones a càrrec menors de 18 anys i amb discapacitat igual o superior al 33 %: 1.000 € anuals.
 • Amb fills o persones a càrrec majors a 18 anys i discapacitat igual o superior al 65 %: 4.426,8 € anuals.
 • Amb fills o persones a càrrec majors de 18 anys amb discapacitats superiors al 75 % i ajuda necessària d'una altra persona per fer els seus actes vitals: 6.640,8 € anuals. També en famílies amb mares amb discapacitat igual o superior al 65 %, les prestacions poden sumar 1.000 € més a l'any.

A més, els empresaris que contractin persones amb una discapacitat mínima del 33 % gaudiran de reduccions en la quantia necessària que han d'aportar per aquest treballador a la Seguretat Social.

CTA Simulador Pensions CTA Simulador Pensions
Plans de Pensions - També podria interessar-te Plans de Pensions - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de Pensions - Eines Plans de Pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?