Quines comissions tenen els plans de pensions

Tots els plans de pensions inclouen una comissió de gestió i una de dipòsit

Un pla de pensions és un producte financer dirigit a l'estalvi per a la jubilació que serveixi de complement a la pensió pública. Actualment estem immersos en un debat sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions i el reflex del qual el tenim en les últimes reformes dutes a terme amb la introducció del factor de sostenibilitat i l'índex de revaloració de les pensions. A més, ateses les previsions demogràfiques, és molt probable que afecti la suficiència de les futures pensions públiques.

Davant aquest panorama els plans de pensions són el principal producte d'estalvi per a la jubilació i, atesa la seva naturalesa és un producte d'estalvi a llarg termini. En la decisió d'invertir en un pla de pensions hi té un paper fonamental, sens dubte, la seva fiscalitat favorable en l'etapa activa, ja que les aportacions efectuades redueixen la base imposable de l'IRPF i, per tant, desgraven en la declaració de la renda. Però abans de decantar-se per un o un altre i contractar-lo, hauríem de valorar certes característiques com ara el perfil de risc, el termini recomanat i, per descomptat, els costos que comporta.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Comissió de gestió i dipòsit d'un pla de pensions

El primer aspecte fonamental de les comissions dels plans de pensions és que estan associades als serveis que presten tant les entitats gestores com les dipositàries. Pel que fa al cas, la principal missió de l'entitat gestora és la d'administrar el patrimoni dels fons de pensions i la de l'entitat dipositària és la de custodiar els actius financers. No obstant això, l'entitat gestora té altres funcions entre les quals podem destacar la gestió de la comptabilitat del fons, quantificar el compte de posició, fer el reporting a partícips i beneficiaris, gestionar les aportacions i prestacions i controlar a l'entitat dipositària, entre d'altres.

Per part seva, l'entitat dipositària fa també una tasca de control a l'entitat gestora, a més d'instrumentar cobraments i pagaments, exercir les operacions de compra i venda de valors, emetre els certificats de pertinença, etc. És per això que les entitats gestores i dipositàries reben una remuneració a través de les comissions de gestió i dipòsit dels plans de pensions. És important destacar que aquestes comissions no suposen cap desembossament addicional de diners per part dels partícips i beneficiaris sinó que aquesta comissió ja està detreta implícitament del valor dels drets consolidats i econòmics dels partícips i beneficiaris, respectivament. Aquestes quantitats se solen expressar com un percentatge sobre el patrimoni del Pla de Pensions i està limitat per la llei. La comissió establerta per la legislació és del 0,20% per la comissió dipositària i d'una mitjana de l'1,25% per gestió. La comissió de gestió la determina el tipus de producte. Si és de renda fixa, la comissió màxima és del 0,85%, si és de renda mixta, la comissió màxima és de l'1,30% i si és de renda variable, la comissió és de l'1,50%. 

Per entendre millor el funcionament de la comissió i aclarir qualsevol dubte, posem un exemple. Imaginem que tenim invertits 40.000 € en un pla de pensions i que paguem la comissió de gestió mitjana, és a dir l'1,25%. Els diners anuals destinats al pagament d'aquesta comissió seran 500 €, independentment del que passi amb els fons del pla.

Per part seva, la comissió de dipòsit pot ser de fins al 0,20%, de manera que, tornant a l'exemple anterior, es destinarien 80 € anuals per cobrir-la. 1,50% i 0,20% són les comissions màximes establertes per llei; tanmateix, cada entitat pot fixar les que consideri dins d'aquest límit. El més habitual és que la comissió variï en funció de la política d'inversió dels fons, així com de l'estil de gestió, ja sigui gestió passiva o activa.

Habitualment els fons de renda fixa tenen unes comissions menors als de renda variable i el mateix passa amb la gestió passiva versus la gestió activa.

Aplicació de les comissions i el seu efecte per al titular del pla de pensions

A més de saber que hi ha dues comissions diferents, és important entendre com es cobren. El percentatge de l'1,70% com a màxim s'aplica sobre el total de diners invertits i no sobre els beneficis generats. Això vol dir que tant si guanya com si perd el pla de pensions, l'entitat gestora i la dipositària cobren igual.

El mode d'aplicació de les comissions dels plans de pensions té un altre efecte que repercuteix directament al titular. Els diners que es paguen en comissions augmenta a mesura que s'incrementa el capital del pla. Això és així perquè a efectes pràctics no és el mateix gestionar un fons de 20.000 € que un de 200.000 €. Com més diners, més complicada és la gestió.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Comissions dels plans de pensions BBVA

BBVA és conscient de la necessitat creixent de contractar un pla de pensions que complementi la pensió de jubilació de l'Estat i permeti mantenir el ritme de vida que es tenia durant l'etapa laboral. Per això disposa d'un ampli catàleg de plans de pensions diferents organitzats per l'edat del contractant i, per tant, pel seu horitzó a la jubilació: menys de 50 anys, de 50 a 60 anys, més de 60 anys o si ja estan jubilats.

Els clients de BBVA poden triar entre un perfil conservador, moderat o decidit. Depenent d'aquesta elecció hauran de fer front a comissions diferents, en general més altes en funció del risc i de la dificultat de gestió del pla.

Un pla de pensions és un producte a llarg termini, per la qual cosa la variació de les comissions que cal pagar, per mínima que sigui, afecta la butxaca del seu titular. Amb el simulador del plans de pensions BBVA podràs conèixer quina serà la teva pensió de jubilació i quin pla de tots els que ofereix l'entitat garantirà millor el teu nivell de vida actual.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?