Bases de cotització: Què són?

Sàpigues quina és la teva base de cotització i comença a fer números per no perdre poder adquisitiu en la pensió

El sistema de pensions a Espanya es basa en el principi de contributivitat, per la qual cosa tots els treballadors, facin una activitat per compte propi o per compte d'altri, estan obligats a cotitzar al règim corresponent de la Seguretat Social.

Els treballadors per compte d'altri s'adscriuen al règim general i els treballadors autònoms, al RETA (règim especial de treballadors autònoms). 

La base de cotització fa referència a la remuneració mensual que rep un treballador donat d'alta a la Seguretat Social. Té caràcter brut i inclou les pagues extres prorratejades. Hi ha unes bases de cotització màximes i mínimes estipulades per llei. En el cas dels treballadors autònoms, l'elecció de base és lliure per part del mateix treballador dins els límits legals. A partir dels 47 anys, els autònoms ja no tenen llibertat d'elecció de base.

Coneix en què es tradueix exactament la base de cotització en el teu cas i, si creus que pot ser insuficient en el futur, comença des d'avui a treballar per millorar-la.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Aspectes tècnics de la base de cotització

El concepte legal de les bases de cotització està definit amb detall a l'art. 147 de la Llei general de la Seguretat Social, aprovada pel Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre. Segons el que s'hi pot llegir, la base de cotització tracta d'una quantitat constituïda per la remuneració total que rep un treballador, independentment de la forma o denominació (tant en metàl·lic com en espècie). Aquesta llei, a més, estableix que en la base de cotització es considerin prorratejades les pagues extres, en cas de treballadors per compte d'altri, així com altres retribucions afegides derivades de vacances no gaudides.

En el cas concret del treballador per compte propi o autònom, la fixació de les bases de cotització depèn de la voluntat del mateix treballador, per bé que l'ideal és que sigui directament proporcional als ingressos generats i sempre dins uns límits. El 2017, aquests límits es troben entre una base de cotització mínima de 893,10 € per mes i màxima de 3.751,20 €. L'autònom, per tant, decideix quant destinar dels seus ingressos a la Seguretat Social.

Tanmateix, l'escenari és una mica diferent en el cas dels treballadors assalariats o per compte d'altri: sabies que no tot el que pots guanyar com a empleat s'ha de reflectir en la base de cotització? Hi ha alguns conceptes que no es computen en la base de cotització. Aquestes són:

 • Assignacions per a despeses de locomoció del treballador.
 • Assignacions per a despeses normals de manutenció i estada.
 • Indemnitzacions per defunció i les corresponents a trasllats, suspensions i acomiadaments.
 • Assignacions destinades a satisfer despeses d'estudis dirigits a l'actualització, capacitació o reciclatge del personal al seu servei.
 • Hores extraordinàries. 

En altres paraules, per base de cotització s'entén la remuneració mensual bruta d'un treballador, ja sigui per compte propi o aliè, i en funció d'aquesta s'estipulen percentualment les quotes de la Seguretat Social. Hi ha uns límits mínims i màxims per a les bases de cotització en les diferents categories professionals que, establerts per llei, es modifiquen anualment. 

Les bases de cotització per les quals es regeix l'exercici fiscal de 2017 les pots trobar clicant en aquest enllaç.

Per a què existeix la base de cotització?

Un percentatge de la base de cotització és el que han de tributar tant empresari com treballador a la Seguretat Social. Aquest pagament el fa de manera autònoma el treballador per compte propi i l'empresa, en nom de l'empleat assalariat. Però quina és la importància de la base de cotització? 

La base de cotització serveix per valorar l'accés a prestacions de la Seguretat Social, com ara la prestació per desocupació (atur), una jubilació contributiva o incapacitats temporals i permanents. És a dir, no podrà esperar elevats subsidis d'atur o una pensió decent la persona que tingui una base de cotització ínfima. 

Tingues en compte, sobretot si ets treballador assalariat, que tot allò que cobres fora de la base de cotització (un plus de transport, dietes, comissions o pagaments fora de nòmina) no comptabilitza per a una futura prestació. És cert que durant la vida laboral estalviaràs per això en la cotització a la Seguretat Social; ara bé: en el futur podràs lamentar-ho. Els suplements no tindran cap impacte en la quantia de la teva futura pensió o en la teva prestació per desocupació, per la qual cosa, si es produeix alguna contingència, com ara desocupació o incapacitat, perdràs sense cap dubte poder adquisitiu. 

Per llei existeix l'obligació de reflectir la base de cotització en la nòmina, cosa que se sol indicar a la part inferior de cada extracte. Les bases de cotització es poden obtenir també a la seu electrònica de la Seguretat Social, on es pot sol·licitar aquesta relació o bé en línia (per exemple, amb el certificat digital), o bé de manera postal. Per tant, no deixis d'informar-te des d'ara mateix i comença a fer números.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Com garantir una pensió davant una base de cotització massa baixa?

Com més altes són les cotitzacions durant la vida laboral, més elevades són les prestacions en cas de desocupació, jubilació o incapacitat. Ara bé, aquest no és l'escenari habitual en la majoria dels casos. Per això, moltes vegades pot ser interessant assegurar una part dels ingressos en un pla de pensions privat que, si es produeix algun dels tres supòsits indicats més amunt, serveixi per sufragar o complementar els ingressos mensuals. Aquesta és, per exemple, una bona alternativa per a aquells treballadors que gaudeixen d'ingressos extres o de suplements.

Que no et passi desapercebuda la teva base de cotització, estudia bé les simulacions de la teva pensió i, en conseqüència, pensa sobre les possibilitats perquè els teus ingressos a la jubilació no quedin minvats a la meitat. I si aquest és el teu desig, potser la millor solució pugui ser un pla de pensions que tingui flexibilitat a l'hora de gestionar les aportacions.

A bbva.es pots fer una ullada a aquest tipus de productes. Gràcies a un excel·lent simulador, pots accedir a primeres estimacions que et serviran per conèixer de primera mà quants diners et quedaran en el futur si, a la base de cotització, li afegeixes una petita aportació econòmica cada mes.

Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?