Kotizazio oinarriak: Zer dira?

Ezagutu kotizazio oinarria eta atera kontuak gaurtik hasita, pentsioan erosahalmena ez galtzeko

Espainiako pentsio sistema kotizazioaren printzipioan oinarritzen da; beraz, langile guztiek dute dagokien Gizarte Segurantzako araubidean kotizatzeko betebeharra, berdin dio beren edo besteren kontura lan egiten duten.

Besteren konturako langileak Araubide Orokorrera atxikitzen dira, eta langile autonomoak, aldiz, RETA araubidera (Langile Autonomoen Araubide Berezian). 

Kotizazio-oinarriak Gizarte Segurantzan alta emanda dagoen langile batek jasotzen duen hileroko soldatari egiten dio erreferentzia. Izaera gordina du, eta hainbanatutako aparteko sariak hartzen ditu barne. Legez ezarritako kotizazio oinarri maximo eta minimo batzuk daude. Langile autonomoen kasuan, oinarriaren aukera askea da langilearen aldetik, legezko mugen barruan. 47 urteetatik aurrera, ostera, autonomoek ez dute oinarria hautatzeko askatasuna.

Ezagutu nolakoa den kotizazio-oinarria zure kasuan, eta, etorkizunean eskasa izango dela uste izatekotan, jar zaitez lanean gaur bertan hobetzeko.

Banner Nagusi Kalkulatzen Erretiro Banner Nagusi Kalkulatzen Erretiro
Zure erretirorako aurreztu
Kalkulatu zenbat hobetu duzun pentsio planera ekarpenak egiten.

Kotizazio-oinarriaren alderdi teknikoak

Kotizazio-oinarrien legezko kontzeptua xehetasunez definitzen da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 147. artikuluan, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsia. Hor irakur daitekeenez, langile batek jasotzen duen guztizko ordainsariak ematen du kotizazio oinarria, edonolako forma edo izendapena hartzen duela ere (diruz nahiz gauzaz). Legearen arabera, kotizazio-oinarria aparteko sariak hainbanatu gisa hartu behar dira besteen konturako langileen kasuan, baita egin ez diren oporretatik eratorritako bestelako ordainsariak ere.

Norberaren kontuko langile edo autonomoaren kasuan, kotizazio-oinarrien finkatzea langile bakoitzaren araberakoa izango da. Egokiena sortutako diru-sarreren proportzionala izatea izango litzateke, mugen barruan. 2017an, 893,10 €-ko gutxieneko kotizazio oinarriak eta 3.751,20 €-ko gehienekoak osatzen zuten muga barru hori. Beraz, autonomoak erabakitzen du zenbat diru-sarrera zuzentzen dizkion Gizarte Segurantzari.

Soldatapeko edo besteren konturako langileen kasua ezberdina da: bazenekien langile gisa irabaz dezakezun guztia kotizazio-oinarrian islatu behar ez dela? Kotizazio-oinarrian kontuan hartzen ez diren kontzeptu batzuk daude. Hauek dira:

 • Langilearen lokomozio gastuetarako esleipenak.
 • Mantenu eta ostatu gastu arruntetarako esleipenak.
 • Heriotzagatiko kalte-ordainak eta lekualdatze, etete eta kaleratzeagatik dagozkionak.
 • Zerbitzuak betetzen dituzten langileak eguneratzeko, gaitzeko edo birziklatzeko ikastaroen gastuak ordaintzeko esleipenak.
 • Aparteko orduak. 

Beste hitz batzuetan, kotizazio-oinarria langile baten hileroko ordainketa gordina da, bai besteren kontura edo norbere kontura, eta horren arabera Gizarte Segurantzaren kuotak ezartzen dira ehunekoekin. Lanbideen kategorietan, gehieneko eta gutxieneko muga batzuk daude kotizazio oinarrietarako; horiek legez ezartzen dira, eta urtero aldatzen dira. 

2017ko ekitaldi fiskalak ezartzen dituen kotizazio-oinarriak esteka honetan sakatuz aurki ditzakezu.

Zertarako existitzen da kotizazio-oinarria?

Kotizazio-oinarriaren ehuneko bat enpresaburu batek Gizarte Segurantzari langile gisa tributatu beharrekoa da. Ordainketa hori langileak egingo du era autonomoan, norbere konturako langilea bada, edo enpresak, soldatapeko langilea bada. Baina, zein da kotizazio-oinarriaren garrantzia? 

Kotizazio oinarriak Gizarte Segurantzako prestazioak eskuratzeko aukera baloratzeko balio du; halako prestazioak dira, besteak beste, langabeziako prestazioa, kotizaziopeko erretiroa edo aldi baterako ezintasunak nahiz iraunkorrak. Hau da, pertsona baten kotizazio-oinarria oso txikia bada, ez du langabeziako diru-laguntza edo pentsio egokirik izango. 

Kontuan izan, batez ere soldatapeko langilea bazara, kotizazio-oinarriaz kanpo kobratutakoa (garraioaren plusa, dietak, komisioak edo nominaz kanpoko ordainketak) ez dela zure etorkizuneko prestaziorako kontuan hartuko. Egia da zure lan-bizitzan horregatik aurreztu egingo duzula Gizarte Segurantzako kotizazioan; nolanahi ere: etorkizunean damutu zaitezke. Gehigarriek ez dute inolako eraginik izango zure etorkizuneko pentsioaren kopuruan. Ondorioz, inolako ustekaberik balego, esaterako, langabezia edo ezintasuna, erosahalmena galduko duzu zalantzarik gabe. 

Legez, nahitaezkoa da kotizazio oinarria nominan agertzea. Soldata orri bakoitzaren beheko aldean adierazi ohi da. Kotizazio-oinarriak Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoan lortu daitezke. Bertan eska dezakezu bai online (esaterako, ziurtagiri digital bidez) baita posta bidez ere. Ez utzi informatzeari eta has zaitez kontuak egiten.

Banner Zentral Pentsio-plan Banner Zentral Pentsio-plan
Zure beharretara egokitutako pentsio planak.
Ezagutu eskaintzen dizkizugun aukerak

Nola bermatu pentsioa kotizazio-oinarria baxuegia bada?

Zenbat eta handiagoak kotizazioak laneko bizitzan zehar, orduan eta handiagoak ere langabeziako, erretiroko edo ezintasuneko prestazioak. Nolanahi ere, hori ez da kasu gehienen egoera. Horregatik, askotan interesgarria izan daiteke diru sarreren zati bat pentsio plan pribatu batean segurtatzea, arestian aipatutako hiru kasuetako bat gertatzen bada hileroko diru sarrerak laguntzeko edo osatzeko balio dezan. Adibidez, hori aukera ona da diru-sarrera gehigarriak edo osagarriak dituzten langileentzat.

Zure kotizazio-oinarria ez zaizu oharkabean igaro behar; aztertu zure pentsioaren simulazioak eta pentsatu zure aukerak zure diru-sarrerak erretiroan erdian gera ez daitezen. Hori nahi baduzu, ekarpenak kudeatzerakoan malgua den pentsio-plana konponbide onena izan daiteke.

bbva.es-en produktu mota horiei gainbegirada bat eman diezaiekezu. Simulagailu bikain bati esker, hasierako zenbatespen batzuk lortu ahal izango dituzu; hala, zuzenean jakin ahal izango duzu zenbat diru izango duzun biharamunean, kotizazio oinarriari hilero ekarpen ekonomiko txiki bat gehitzen badiozu.

Nire Erretiro Nire Erretiro
BBVA PENTSIOEN Institutuaren lankidetzarekin:
Pentsio-plan - Ere ahal izango luke interesarte Pentsio-plan - Ere ahal izango luke interesarte

Honek ere interesatu zaitzake

 • Hauek dira 2018an egindako aldaketak pentsioen eta erretiroa hartzean jasotzen den gehienezko zenbatekoaren inguruan.
 • Hauek dira erretiroa hartu ondoren jasoko duzun pentsioaren prestazioa jakiteko egin beharreko kalkuluak.
 • Hainbat faktorek dute eragina erretiro pentsioen PFEZeko atxikipenean. Aurkitu dagokizun ehunekoa.
Pentsio-plan - Tresna Pentsio-plan - Tresna

Pentsio planei buruzko tresnak

 • Zenbateko pentsio publikoa jasoko duzu erretiroa hartzean? Ezagutu hiru urratsetan.
 • Aurkitu aurrezteko zure beharrei hobeen egokitzen den pentsio-plana, eta hasi etorkizuna planifikatzen.
 • Gure konparatzaileak planen ezaugarri guztiak ezagutzen lagunduko dizu, hobekien egokitzen zaizuna aukeratzeko.
 • Gure simulatzailearekin, ezagutu jasoko duzun prestazioa erretiroa hartzean.
 • Jakin nahi al duzu zenbat aurrez dezakezun zerga aitorpenean pentsio plan batera ekarpenak eginez gero?