Invertir diners a termini fix, les grans claus

Descobreix les característiques dels dipòsits a termini fix.
A vegades resulta difícil trobar la millor forma de rendibilitzar els estalvis. Encara que hi ha una gran varietat de productes amb aquest objectiu, no tots ofereixen garanties suficients per adaptar-se a les necessitats dels estalviadors més conservadors. En aquests casos, invertir diners a termini fix és una bona opció, ja que els dipòsits a termini fix garanteixen la devolució de la quantitat invertida juntament amb una sèrie d'interessos. A continuació, t'expliquem les grans claus d'aquest producte financer.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Què és una inversió a termini fix?

Els dipòsits a termini fix o imposicions a termini fix són un producte que l'estalviador cedeix una quantitat determinada a una entitat bancària durant un termini acordat. Una vegada transcorregut aquest termini, l'entitat ha de tornar a l'inversor la quantitat prestada juntament amb una sèrie d'interessos prèviament pactats. El contracte d'aquest producte financer ha d'establir la quantia del dipòsit, el seu termini i els seus interessos, per la qual cosa totes aquestes dades són conegudes des del primer moment. També és possible percebre els interessos de forma periòdica durant la vida del dipòsit, de forma mensual o trimestral, per exemple.

Des de la perspectiva del banc, aquest sistema funciona com un préstec en què l'entitat actua com a prestatari. Per tant, a més de ser una oportunitat perquè els clients rendibilitzin els seus estalvis, es tracta d'un procediment clau per al funcionament de la banca tradicional, ja que aporta fons a les entitats bancàries.

Les claus dels dipòsits a termini fix

Abans de contractar un producte financer, s'han de conèixer les principals característiques d'aquest. En el cas de la inversió a termini fix, els aspectes clau a considerar són el termini i capital a invertir, la liquiditat, la rendibilitat i la seguretat.

 • Termini i capital a invertir: el termini o data de venciment indica el període de temps en què el capital invertit ha de romandre en el dipòsit. Normalment és possible liquidar el dipòsit amb anterioritat a la data de venciment, per bé que solen aplicar-se penalitzacions sobre l'interès que s'abona. La quantitat mínima a invertir varia d'una entitat a una altra, mentre que el venciment pot ser a curt (3-12 mesos), mitjà (2-5 anys) o llarg termini (10 anys o més).
 • Liquiditat: els dipòsits són productes pensats per ser mantinguts fins a data de venciment, malgrat que normalment es pot disposar dels diners amb antelació, per bé que la rendibilitat es veuria minorada. Convé intentar subscriure dipòsits amb la idea d'esgotar el termini, per bé que per a molts estalviadors suposa una tranquil·litat saber que poden disposar d'aquests diners en cas d'emergència.
 • Rendibilitat: un dels principals atractius dels dipòsits a termini fix és que asseguren una determinada rendibilitat establerta per endavant. Tots els dipòsits indiquen els interessos que s'ha de meritar, la qual cosa permet comparar diferents dipòsits i triar el que ofereixi més rendiment. Per fer-ho, hi ha dos conceptes importants: el tipus d'interès nominal (TIN) i la taxa anual equivalent (TAE). Encara que el TIN indica la rendibilitat que ofereix l'entitat pel dipòsit, la dada a comparar per avaluar els diferents dipòsits és la TAE, ja que aquesta indica la rendibilitat real una vegada restades les despeses i les comissions, a més d'homogeneïtzar rendibilitats de productes amb diferents venciments. En general, com més gran sigui el termini i els diners invertits, més elevada és també la rendibilitat del dipòsit. No obstant això, convé saber que la rendibilitat d'aquest producte sol ser força limitada i està molt lligada als tipus oficials dels diners. En entorns de tipus molt reduïts, com l'actual, les rendibilitats són molt baixes o nul·les.
 • Seguretat: atès que la rendibilitat està preestablerta i forma part del contracte, el risc d'aquest producte d'inversió és pràcticament nul. Els dipòsits garanteixen la devolució de la inversió inicial més els interessos acordats al venciment del termini. Per tal de protegir els estalviadors d'hipotètics problemes de solvència, els dipòsits estan avalats pel Fons de Garantia de Dipòsits fins a 100.000 euros per titular i entitat.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Diferències amb altres productes d'estalvi i inversió

Per valorar les característiques dels dipòsits a termini fix, resulta útil comparar-los amb altres productes d'estalvi i inversió. Un dels que es compara sovint amb els dipòsits és el dels fons d'inversió, encara que hi ha grans diferències entre ambdós. La majoria dels fons d'inversió tenen una rendibilitat potencial més gran, però aquesta, excepte en el cas de determinats fons garantits, no està assegurada. Per això, es tracta d'un producte amb un nivell de risc més alt. Tanmateix, els fons d'inversió ofereixen interessants avantatges com no tributar pel traspàs entre ells o una elevada liquiditat.

Els plans de pensions són un producte similar als fons d'inversió, però en principi pensats per a una inversió a molt llarg termini: atès que estan destinats a l'estalvi per a la jubilació, l'usuari no pot retirar els seus diners fins al moment que dona per finalitzada la seva vida laboral, o bé quan s'esdevenen determinades contingències, com malaltia o incapacitat laboral. El seu gran avantatge? Les aportacions estan fiscalment incentivades, fet que permet interessants estalvis en la declaració de la renda.

Finalment, hi ha els plans d'estalvi, que són essencialment un dipòsit, però amb condicions diferents de les dels dipòsits a termini fix. Tenen l'avantatge que els rendiments estan exempts sempre que es mantinguin un mínim de cinc anys, i garanteixen, almenys, un 85% de la inversió, invertint-se la resta en actius de renda fixa o variable. Per tant, es tracta d'un producte menys segur que els dipòsits a termini fix.

Invertir diners a termini fix és una bona opció si el que es busca és una inversió segura, encara que els interessos que proporciona aquesta inversió solen ser força reduïts. A BBVA oferim una àmplia gamma de productes d'estalvi i inversió per a tota mena d'estalviadors. Visita bbva.es o qualsevol oficina BBVA per conèixer totes les seves característiques i contractar el que més s'adapti a les teves necessitats.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.