Tipus d'interès compost: tot el que has de saber

T'expliquem què és i com pots calcular-ho de manera senzilla.
Truquem tipus d'interès compost a l'interès que es cobra, per exemple, per un dipòsit o un crèdit i que en ser liquidat s'acumula al capital (capitalització de l'interès), per la qual cosa en la següent liquidació d'interessos, l'interès anterior forma part del capital o base del càlcul del nou interès.

Càlcul partint d'un tipus d'interès compost

Partim d'aquest exemple: si en compte bancari tenim 10.000€ i aquests ens reporten un 5% d'interessos (que cal pagar anualment), al cap de 5 anys no tindrem els 12.500€ que hauríem de ja que, en haver dipositat l'obtingut anualment en el mateix compte, el càlcul es fa partint d'un nou total i no a la quantitat inicial (després de 5 anys tindríem 12.762€).

Aquest resultat s'obté d'aquesta fórmula: 

Capital final = C0 x (1+Ti) ^t

En ella, i per entendre-la millor:

  • CO: és el capital inicial (els 10.000€).
  • Tu: és la Taxa d'Interès anual (el 5% o 5/100).
  • t: és el temps que dura la inversió (els 5 anys).

Si l'apliquem a l'exemple:

12.762 = 10.000 x (1 + 5/100) ^ 5

Ajuda el tipus d'interès compost a estalviar

L'aplicació d'aquesta fórmula ens permet conèixer, per endavant, els diners amb què podrem comptar al final de cada any (i després del pas dels 5, en cas de l'exemple). L'objectiu? Ser conscient de la quantitat que vaig a poder utilitzar (en uns casos) o retirar (en uns altres), fet que ens ajuda a més a complir els nostres objectius d'estalvi (i preestalvi) en tenir coneixement de l'import total que podríem tenir quan finalitzi el termini.