Interes-tasa osatuta: guzti jakin behar duzuna

Zuri azaltzen zer da eta nola ahal duzu calcularlo era arruntaren.
Deitzena interes-tasa osatuta al interes kobratze, esate baterako, por bat gordailu edo bat kreditu eta garbituta izatean metatzen da al kapital (kapitalizazio del interes), eta horregatik hurrengo likidazioan de interes, el interes aurreko era zati del kapital edo oinarri del kalkulu del berri interes.

Kalkulu interes-tasa batean oinarriturik osatuta

Zatitzen honen adibide: si en cuenta bancaria tenemos 10.000 € y estos nos reportan un 5 % de intereses (a pagar anualmente), al cabo de 5 años no tendremos los 12.500 € que deberíamos ya que, al haber depositado lo obtenido anualmente en la misma cuenta, el cálculo se realiza en base a un nuevo total y no a la cantidad inicial (tras 5 años tendríamos 12.762 €).

Hau emaitza honen lortzen da formula: 

Kapital bukaera = C0 x (1+Ti) ^t

Bertan, eta para entenderla hobeto:

  • CO: da el kapital hasierako (lo 10.000€).
  • Zu: da la Interes-tasa urteko (5ean% edo 5/100).
  • t: da el denbora gogor la inbertsio (5ean urte).

Si la ezartzen al adibide:

12.762 = 10.000 x (1 + 5/100) ^ 5

Laguntza el interes-tasa osatuta a aurreztu

La aplikazio honen formula ezagutzeko aukera ematen gaitu, aldez aurretik, el diru eta horrekin kontatu ahal izango dugu amaieran urtero (eta 5etik pausoaren ostean, adibidea gertatzekotan). El xede? Ser consciente de la cantidad que voy a poder utilizar (en unos casos) o retirar (en otros), hecho que nos ayuda además a cumplir nuestros objetivos de ahorro (y pre-ahorro) al tener conocimiento del importe total que podríamos tener cuando finalice el plazo.