Què passa si un banc compra un altre banc

En el sector bancari són freqüents les fusions i adquisicions entre entitats financeres

Molts clients es fan aquesta pregunta quan el seu banc és comprat per un altre banc, i més concretament pel que fa a les seves condicions com a clients, els productes financers que tenen contractats i la forma de relacionar-se amb el seu antic i nou banc: oficines, caixers, transferències, ús de l'app o pàgina web, etc.

Aquestes són algunes de les preguntes més comunes que pretenem resoldre:

Bàner Superior Comptes Sense Comissions Bàner Superior Comptes Sense Comissions

Coneix el Compte Online Sense Comissions

1. Perdo el meu número de compte actual? Canvien la numeració i l'IBAN?

És possible que sí que canviï el teu número de compte, tot i que no per això has de tenir cap tipus de problema amb els rebuts que tinguis domiciliats o qualsevol tipus d'ingrés recurrent que et puguin fer (pagament de nòmina o un altre tipus d'ingressos).

En cas que es produeixi un canvi de número de compte, l'entitat financera té l'obligació de notificar-ho amb almenys dos mesos d'antelació i d'encarregar-se de tots els tràmits associats: redomiciliació de rebuts, ingressos freqüents, abonaments d'interessos, etc.

Aquest canvi sol respondre més a una qüestió organitzativa i administrativa del banc que absorbeix o compra una altra entitat financera, ja que tota la numeració d'aquesta entitat es regeix sota uns dígits concrets. Aquests s'utilitzen per identificar l'entitat financera d'origen en molts tràmits associats a moviments de diners.

2. Són vàlides les targetes del meu antic banc? Les puc seguir utilitzant?

La targeta de dèbit o crèdit associada al teu número de compte pot ser substituïda per una de nova i no hauria de suposar cap cost addicional per al client.

En qualsevol cas, la substitució d'una targeta sol anar associada a la seva caducitat i no tant al banc emissor. Això significa que es pot donar el cas de clients que utilitzin la targeta del seu banc d'origen, associada al seu nou número de compte, fins que el seu “nou” banc la substitueixi pels diferents motius abans esmentats.

3. Canvien les condicions dels comptes, dipòsits, hipoteques o altres productes financers que tingui contractats?

La fusió d'un banc amb un altre no implica necessàriament el canvi de les condicions dels productes bancaris; és a dir, amb la fusió les condicions en els productes continuaran sent les mateixes. Això sí, igual que abans de la fusió, aquestes podran ser modificades de mutu acord entre el banc i el client o unilateralment pel banc respectant el termini legal de preavís (1 o 2 mesos, depenent del producte de què es tracti).

Bàner Central No Comissions Bàner Central No Comissions

0 € en comissions pel teu compte i targeta.

Coneix el Compte Online Sense Comissions

4. Puc anar a les oficines i els caixers del meu “nou” banc i utilitzar-los?

Amb la fusió o adquisició d'entitats financeres solen produir-se canvis en les sucursals, bé per tancaments, remodelacions o reubicacions. En qualsevol cas, l'entitat financera sol comunicar als seus clients la situació de la seva nova oficina i la disponibilitat dels gestors comercials.

A més, una vegada feta la integració entre bancs, els clients que s'incorporen a la nova entitat poden utilitzar els caixers i les oficines del seu “nou” banc per fer operacions freqüents: treure i ingressar diners en caixers, consultar saldos, etc.

CTA Fes-te Client CTA Fes-te Client
Comptes - També et podria interessar Comptes - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Ajuden a identificar el banc receptor d'una transferència i garantir la seguretat del procés.
  • Hem posat a la teva disposició diverses funcionalitats en línia que faran més senzilles les teves gestions, siguis on siguis.
  • El temps que triga a fer-se una transferència varia. T'expliquem tot el que fa referència a aquesta operació bancària.
Comptes - Eines Comptes - Eines

Eines de comptes