Invertir en warrants, coneix-ne tots els detalls

Aquest producte financer és un dels més utilitzats pels inversors experts

Els warrants són un producte força habitual en les carteres dels inversors experts, ja que poden suposar una font de guanys elevats. Però, encara que estan a disposició de tots els que els vulguin utilitzar, és important ser conscient que, per poder fer-ho, és imprescindible conèixer-ne l'operativa o comptar amb un assessor, ja que es tracta d'un producte d'inversió complex.

Els warrants (explicats d'una manera molt senzilla) consisteixen a adquirir la possibilitat de comprar o vendre uns títols determinats en una data concreta. És a dir, en un dia concret t'assegures l'opció, no l'obligació, de vendre unes accions de la teva cartera d'inversions o comprar aquelles que t'interessen. Els warrants s'emeten sobre accions, índexs, divises, etc. Per adquirir el dret, el comprador ha de pagar una prima. La liquidació es farà exclusivament per diferències.

Com comentàvem, es tracta d'un producte d'inversió complex que permet portar estratègies d'inversió molt avançades com els palanquejaments i els posicionaments (a l'alça o a la baixa). Aquests productes suposen una font de grans beneficis, però també de grans riscos: fins al 100% del que s'ha invertit, per això cal que es vigili de manera constant la posició en aquests productes.

Quina estratègia bàsica s'aconsella? No invertir únicament en warrants, sinó fer una estratègia mixta de warrants i valors. D'aquesta manera, utilitzem els warrants com a “assegurances” i no com a producte principal d'inversió. Com es fa? Entrem en un nivell més avançat: si t'interessa aquest producte, et recomanem que consultis tota la informació que posem a la teva disposició o que assisteixis als cursos gratuïts que oferim durant l'any per diferents punts d'Espanya, que consisteixen en dues hores de formació perquè en coneguis les característiques, la cobertura que proporcionen i la fiscalitat que se'ls aplica.