Valor negociable

Instrument financer que atorga al seu posseïdor la titularitat de determinats drets i que es caracteritza per ser transmissible en els mercats. Generalment s'agrupen en emissions. Per exemple, són valors negociables les accions i les obligacions.