Balore negoziagarri

Finantza-tresna honek zenbait eskubideren titulartasuna ematen dio bere jabeari, eta merkatuetan transmititzeko aukeragatik nabarmentzen da. Orokorrean, igorpenetan taldekatzen dira. Adibidez, izakinak eta bonuak balore negoziagarriak dira.