Privatització

Transferència d'actius públics a una titularitat privada.