Privatización

Transferencia de activos públicos a unha titularidade privada.