Pribatizazioa

Aktibo publikoak jabetza pribatura transferitzea.