Prima de risc

La prima de risc, també coneguda com a risc país, és la diferència entre l'interès que es paga pel deute de dos països diferents. Aquell deute, o deute públic, pot definir-se com els diners que un país demana per finançar-se i, com passa amb qualsevol préstec, inclou certs interessos condicionats per la confiança que genera l'economia de cada territori.

El valor de la prima de risc s'estableix comparant l'interès del deute públic d'un país els actius del qual tenen més risc amb el d'un país lliure de risc que sempre es pren com referència durant el mateix període. Aquest diferencial es mesura en punts bàsics (un punt bàsic equival a un 0,01%) i, en altres paraules, determina la rendibilitat que demanen els inversors a un país amb relació a la rendibilitat que li exigeixen a un altre. Com més seguretat hi hagi per deixar diners, menys interessos s'exigeixen.

Un exemple pot clarificar notablement el funcionament d'aquest concepte. Imaginem que ‘A’ és el país que s'utilitza com a referència per a la comparació amb la resta de països, en ser el que gaudeix d'un menor interès de deute públic: un 1%. Per part seva, l'interès de ‘B’, l'altre país la prima de risc del qual volem calcular, és del 3%. La prima de risc s'obté restant ambdós percentatges i multiplicant el resultat per cent. Per tant: 3% - 1% = 2% o, el que és el mateix, 200 punts bàsics, és la primera de risc de ‘B’.

Concepte teòric i subjectiu

És important abordar la prima de risc des de la seva dualitat. D'una banda, parlem d'una idea teòrica i aritmètica, ja que el seu valor s'obté en restar dues simples variables numèriques. Tanmateix, seria impossible obviar el seu component subjectiu, sempre decisiu en els mercats financers i directament relacionat amb el concepte de confiança. L'interès del deute públic d'un país està basat en fets, però també en valoracions subjectives com a conseqüència de les estimacions i previsions de futur dels mercats.

A l'Eurozona, el país que es pren com a referència per al càlcul de la prima de risc és Alemanya, que és el que té actius més segurs. Per tant, la xifra per a la resta de països de la Unió Europea és una comparació amb l'interès de deute públic d'aquest territori, encara que el país que es pren com a referència pot canviar amb el temps en funció de les circumstàncies.

Parlem, per tant, no només d'un simple número, sinó d'un indicador econòmic que afecta la progressió financera de cada país. Entenent que el sobrepreu del deute públic serà superior com més gran sigui la prima de risc, aquesta en condicionarà igualment el cost per obtenir finançament. És, al cap i a la fi, una eina essencial per mesurar la confiança dels inversors en una economia determinada i, alhora, un element que pot potenciar o frenar el desenvolupament econòmic d'un país en funció del seu valor i la seva tendència.

També et podria interessar

 • Sense comissions ni condicions per gaudir d'aquests avantatges.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual de targeta de dèbit.
  • I, per descomptat, sense necessitat de domiciliar-hi la teva nòmina ni rebuts.

  Gratis, sense comissions ni condicions i sense paperassa.

  Només per a nous clients.

 • Per a joves d'entre 18 i 29 anys.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual a la teva targeta de dèbit.
  • Sense necessitat de nòmina.

  Sense comissions només per utilitzar la teva targeta una vegada al mes (treure diners, pagar les teves compres, etc.).