Posició de paper

Situació que es produeix quan hi ha un excés d'oferta sobre un valor.