Paperaren posizioa

Balore baten inguruko eskaintza handiegia denean sortzen den egoera.