Posición de papel

Situación que se produce cando existe un exceso de oferta sobre un valor.