Pacte de recompra

Operació financera per la qual es compra o es ven un actiu financer (habitualment un títol de deute públic) a un preu donat i alhora es pacta la futura venda o compra del mateix actiu a un preu fixat. També anomenades operacions dobles.